Ponorení v angličtine od rána do večera celý týždeň alebo aj dva

Na letnom anglickom tábore Safaricamp, sú deti, veku 4-12 rokov ponorené v angličtine od rána do večera celý týždeň alebo aj dva. Neveríte ? S nami to určite zažijete.

Ešte stále prevláda na Slovensku na vo výuke cudzích jazykov tradičný prístup. Jazyková hodina je v rozvrhu 1 až 2 krát do týždňa, pani učiteľka komunikuje zvyčajne po slovensky a deti učí nové slovíčka a gramatiku. Naše deti nosia dobré známky za super namemorované slovíčka a gramatické testy. 

Poznáte to ? My na SAFARI NIE. Na SAFARI sa deti ponoria do angličtiny od rána do večera, čokoľvek robia, všetko beží v angličtine. V angličtine deti objavújú krajiny na mape, spoznávajú život exotických zvierat, obedujú, spievajú, tancujú, športujú, súťažia či kreatívne tvoria. 

Na SAFARI používame výlučne na výuky angličtiny tzv. Full English Immersion, ďalej FEI.  Toto je jedna z najefektívnejších spôsobov učenie sa cudzieho jazyka, veľmi podobná učeniu sa rodného jazyka. Veľmi dobre funguje práve u malých detí, ktoré sú prirodzene otvorené učeniu sa a teda novú situáciu v anglicky hovoriacom prostredí zvládajú  zvyčajne s úsmevom, pozorovaním, načúvaním a následným rýchlym napodobňovaním. Jazyk sa tak neučia cez memorovanie slov bez kontextu a gramatiku, ale sa učia jazyk používať v kontexte danej aktuálnej situácie cez frázy a spojenia. 

Mnohé  bilingválne krajiny ako Kanada, anglicko-francúzska   alebo multilinguálne krajiny  ako Švajčiarsko nemčina-francúzština-taliančina jazykovo vzdelávajú  Full language immerson deti už celé generácie veľmi úspešne od útleho predškolského veku detí. Deti tak doma hovoria jedným jazykom, zvyčajne rodným jazykom rodičov, navštevujú škôlku v druhom jazyku a ďalší jazyk sa im pridá na základnej škole.

Toto leto sme sputili SAFARI camp v 2 formátoch online aj offline, teda osobne pre deti veku 4-12 rokov. Online verzia je skvelým doplnením online formátu a deti tak môžu stráviť v angličtine aj 2-3 týždne, dosiahnu lepší jazykový progres.

Registrácia na online aj  offline letný anglický tábor, Safaricamp, pokračuje v 4 lokalitách a termínoch TU

Viac info o anglickom tábore nájdete na SAFARICAMP

Learn English all year long with Safaricamp. Enjoy.Learn.Grow.

Similar Posts