Angličtina pre deti a zručnosti pre povolania budúcnosti.

 Inovatívne anglické kurzy, osobné a ONLINE pre deti veku 4-12. Skvelý doplnok k predškolskej a školskej angličtine. Pripravia deti pre budúce vzdelávanie v angličtine, zahraničné študijné pobyty alebo štúdium 
v zahraničí.

0

rokov skúsenosti

0

detí

0 %
spokojnosť rodičov

DETI OBJAVUJÚ ANGLIČTINU CEZ 
PREDMETY POTREBNÉ PRE BUDÚCE POVOLANIA.

Anglictina

Angličtina pre deti

We become Readers & Authors!

Deti v našich kurzoch angličtiny vstúpia do sveta anglickej fonetiky. Už od 4 rokov sa budú systematicky učiť čítať a postupne aj písať. Keďže sa deťom písmenká a zvuky páčia, vďaka nim prirodzene a intenzívne preniknú do anglického jazyka s prirodzenejším porozumením aj záujmom.

Memorizácia a izolované učenie slovíčok bez kontextu u nás nemá priestor. Anglická fonetika pomáha deťom angličtinu lepšie “počuť a prirodzenejšie dekodovať novú slovnú zásobu, výslovnosť aj písanie v angličtine. Vo výuke sa sústreďujeme na aktívnu komunikáciu, dávame deťom priestor intenzívne komunikovať v angličtine.

Matematika

We love Math!

V našich kurzoch má významné miesto aj matematika, ktorá je pre život a povolania budúcnosti veľmi dôležitá. Od malička tak rozvíjame analytické myslenie a pozitívny vzťah k matematike, čo je kritickým faktorom

 schopnosti učiť sa aj pri následnom porozumení. Učíme však aj matematickú slovnú zásobu, ktorá je nevyhnutná pri bilingválnom štúdiu alebo štúdiu v zahraničí. V matematike deti získajú slovnú zásobu v následovných  témach počítanie, geometrické tvary, sčitovanie a odčitovanie, násobenie a delenie, zlomky, data a grafy, meranie, počítanie obsahu a objemu, jednoduché a zložitejšie slovné úlohy. Na zábavnú a interaktívnu matematiku využívame rôzne vzdelávacie ONLINE aplikácie.

Veda a Experimenty

We are curious Explores!

Technológia a veda má v našich životoch významné miesto. Deti sú s rôznymi technológiami späté od malička a sú tak neoddeliteľnou súčasťou ich sveta. Veda aj technológie predstavujú takmer nekonečné možnosti

na objavovanie, hľadanie odpovedí na rôzne otázky, ale aj na budovanie nových zručností a kreatívneho “out of box” myslenia či kritického myslenia. Vďaka experimentom a prírodovedným témam v našich anglických kurzoch deti objavujú budúce  povolania vo vede, technológiách a inžinierstve.

Kreatívne tvorenie 

Kreatívne  tvorenie  je vo svete detí takisto veľmi dôležité. Rozvíja invenčnosť, núti rozmýšľať a hľadať odpovede. Najdôležitejšou rolou kreatívnej tvorby je schopnosť myslieť inak, mimo zaužívaných spôsobov a prepájať myšlienky novými spôsobmi.

Veríme, že riešenia veľkých problémov a odpovede na dôležité otázky, sú vždy úzko spojené so schopnosťou tvoriť, a preto je dôležitá aj pre budúcnosť detí. Výskumy ukazujú,  že ak sú deti vystavené umeniu a tvorbe v rannom veku, nadobudnú schopnosť kreatívne myslieť, byť originálne a inovatívne. Dávame široký priestor tvorivým aktivitám  zakomponovaným vo výučbe anglického jazyka a jednotlivých predmetoch kurzov akadémie.

OBJAVTE naše kurzy angličtiny pre deti

Vek 4-6

Osobný kurz

Vek 6-7

Online kurz

Vek 8-9

Online kurz

Vek 10-12

Online kurz

Prečo My ?

OBJAVILI sme , čo prináša výsledky

1. Angličtina intenzívne
a prirodzene

Učíme angličtinu prirodzenou a najefektívnejšou, pre deti najľahšou jazykovou metódou, s názvom “English immersion“, tzv. ponorením detí do anglického jazyka. Celá výučba teda prebieha výhradne v angličtine. Deti získajú vlastnú skúsenosť z fungovania len v cudzojazyčnom

 prostredí, komunikujú tak spontánne a prirodzene v skutočných situáciách. Týždenná zvýšená intenzita až 3 hodiny dosiahnutá len komunikáciou v angličtine počas kurzu,výrazne napomáha jazykovému progresu u detí. Začínajú v angličtine rozmýšľať a následne aj spontánne komunikovať, z pasívnej komunikácie sa postupne deti presúvajú do aktívnej hovorenej komunikácie v angličtine.

 

2. Angličtina inovatívne cez výuku predmetov budúcnosti

Angličtinu učíme cez vybrané predmety metódou CLIL, Content Language Integrated Learning. Výber predmetov je cielený, inšpirovaný moderným vzdelávacím konceptom STEAM. Predmety akadémie napomáhajú vo výuke angličtiny a zároveň sú potrebné aj pre

 povolania budúcnosti. Týmto prístupom výrazne zrýchľujeme nielen jazykový progres detí cez novú slovnú zásobu, no zároveň prepájame nové vedomosti z daných predmetov aktívnou anglickou komunikáciou. Výuka predmetov je tiež doplnená prácou na projektoch v tímoch aj individuálne.

3. Angličtina so zanietenými učiteľmi s jedinečným prístupom

Náš tím učiteľov pozostáva zo skutočných odborníkov so skúsenosťami s výučbou angličtiny, ale aj predmetov všeobecného vzdelávania na základnom stupni. Zanietení učitelia, bilingválni a zahraniční,  zapájajú deti aktívne do výuky a povzbudzujú ich bezprostredne komunikovať a neustále napredovať podľa ich individuálnych potrieb.

4. Angličtina ONLINE z pohodlia domu

Pre deti veku 6-12 prebieha len Online výučba. Je personalizovaná a interaktívna vďaka najmodernejším vzdelávacím aplikáciám. Takto môžete svojim deťom poskytnúť vysoký štandard vzdelávania aj z pohodlia domova. Len pre deti 4-6 ročné poskytujeme osobný kurz.

5. Angličtina v kľúčovom období veku detí

Kurzy sú vytvorené cielene pre deti už od 4 do 12 rokov, aby sme akcelerovali jazykový progres práve v tomto najoptimálnejšom veku. Deti postupujú do vyšších obsahovo a jazykovo náročnejších kurzov akadémie postupne,  podľa ich individuálnych potrieb.

Hodiny sú prispôsobené ich veku obsahom, ale aj spôsobom výučby, no zároveň naplno využíva všetky výhody tohto obdobia ako hravosť, kreativita, prirodzený záujem a chuť spoznávať, ako aj spontánnosť a prirodzenú komunikatívnosť.  Do kurzov sa deti môžu pridať kedykoľvek počas roka

6. Angličtina so zručnosťami budúcnosti

Len samotné ovládanie angličtiny už nestačí. Výuka angličtiny cez cielené predmety budúcnosti, integrované s projektovou prácu, inovatívnym vzdelávacím prístupom učiteľov deti motivuje komunikovať anglicky viac aktívne, inšpiruje ich mať záujem o nové témy. Výuka zameraná na objavovanie, cielené aktivity na kurzoch angličtiny  intenzívne pomáhajú rozvíjať nové zručnosti potrebné pre budúcnosť, ktorá v našich kurzoch začína už DNES.

OBJAVTE referencie rodičov 

mama Andrea, 8 ročná dcéra
Zábavná a veľmi zaujímavá online forma, ako deti učiť anglicky. Vyskúšali sme online formu po prvý krát a prekonalo to všetky očakávania. Žiadna nuda, naopak dcéra sa výborne bavila, prekonala stres a po online hodinách sama povedala, že sa jej zdá, že lepšie rozumie anglicky. Lektor na jednotku.Váš kurz je top!!! Držíme palce, pokračujte ďalej.
mama Jana, 8 ročný syn
Online kurz angličtiny je geniálny nápad poskytnúť deťom od veku 7 rokov tento online formát. Môjho syna program veľmi baví, hlavne aj to, že je angličtina spojená aj s kreatívnym vyrábaním vecí, to má veľmi rád. Som rada, že aktívne 2x týždenne strávi zmysluplný čas ponorený v angličtine.
mama Lucia, 7 ročná dcéra Viki
Pre deti perfektná príležitosť ako stráviť kvalitný čas v anglickom prostredí. Témy kurzov sú výzvou a sú pripravené veľmi dobre. Deti sú povzbudzované hovoriť a učiť sa nové veci. Lektori dokážu motivovať a zapojiť deti počas prebiehajúcej hodiny. Moja dcéra Viky, miluje vedu, matematiku a umelecké časti kurzov najviac. Je veľmi šťastná zo všetkých vecí, ktoré vytvorí počas kurzov. Zúčastňujeme sa oboch online aj offline verzií kurzov. Oboje fungujú pre nás veľmi dobre. Ďakujeme za skvelú prácu!
Previous
Next

Rozvíjame zručnosti budúcnosti

Jazykové a komunikačné

zručnosti

Ovládanie angličtiny je v dnešnom svete absolútne nevyhnutná požiadavka už nielen v zamestnaní ale aj súkromnom

živote. Prostredníctvom našich kurzov však chceme učenie angličtiny posunúť na nový level a ponúknuť deťom skvelú alternatívu ku klasickému memorizovaniu zo školy. Na kurzoch majú priestor pravidelne, intenzívne  aktívne a prirodzene komunikovať na nové témy predmetov. Pri práci na projektoch, v tímových úlohách a pri kreatívnom tvorení tak používajú aktívne jazyk na ozajstnú komunikáciu v bežných situáciách bez zábran a spontánne,  a teda sa angličtina stáva zručnosťou pre život dnes aj pre budúcnosť. 

Zvedavosť a kritické

myslenie

Obsah našich kurzov je tvorený tak, aby sme deti inšpirovali a sprevádzali ich na ceste objavovania angličtiny a ako aj

 nových tém. Prostredníctvom matematiky, vedy, experimentov a projektov  rozvíjajú kritické myslenie cez nekonečné  kladenie otázok, formovania hypotéz, hľadaní faktov a tvorbe argumentov. Čo lepšie si viete pre svoje deti predstaviť ?

Kreatívne myslenie

a riešenie problémov

Rutinné činnosti v modernom svete patria robotom. Rýchly technologický pokrok vytláča ľudí, ktorých aktivity môžu byť do

veľkej miery nahradené robotmi. Tie síce môžu byť výkonnejšie, presnejšie a rýchlejšie, no nikdy nezískajú kreativitu založenú na nelogickosti. Kreativita a schopnosť nachádzať inovatívne a jedinečné riešenia bude budúcnosti veľmi cenná, a preto deti v našich kurzoch vedieme aj k aktivitám, ktorú ju aktívne podporujú. V rámci nej sa učia aktívne riešiť problémy, hľadajú riešenia a naplno využívajú svoju kreativitu. Počas tohto celého samozrejme pracujú v angličtine a ich schopnosť používať jazyk sa tak hravým spôsobom rozvíja.

Kultúrne zručnosti,

otvorenosť k rôznorodosti

Svet nie je o poučkách a informáciách z kníh. Svet je vybudovaný na medziľudských vzťahoch dnes už viac na globálnej úrovni,

svet sa dynamicky mení a čelí komplexným výzvam. V tomto svete naše deti vyrastajú a potrebujú mu viac porozumieť. Aj v našich kurzoch ich učíme o rôznych kultúrach, ľuďoch, diverzite a inakosti, ale aj o tolerancii a budovaní vzťahov. Kultúrna inteligencia bude v modernom svete stále dôležitejšia a preto sa v kurzoch venujeme aj týmto témam. Výsledkom  sú nové pohľady a skúseností detí, ich väčšia otvorenosť im pomôže lepšie porozumenieť  rôznym situáciam ako aj na ne reagovať primerane v ich živote dnes aj v budúcnosti.

Digitálne zručnosti

Až 9 z 10 povolaní budúcnosti vyžaduje digitálne zručnosti. Naše deti sú digitálnou generáciou, tablety aj smartfóny ovládajú bez

 problémov, avšak len 4 z 10 detí dokáže vytvoriť jednoduchú tabuľku alebo prezentáciu. Naše online kurzy pomáhajú aj rozvojom v tomto smere, podporujú učenie práce s digitálnymi technológiami a e-learningovými nástrojmi, ktoré sú pre deti navyše veľmi pútavé a zábavné. Meníme neproduktívny screen time na learning time!

Viete, že štúdia MIT z tohto roku ukázala, že najlepším obdobím na učenie sa gramatiky cudzieho jazyka u detí je vek 10 rokov.

Viete,  že malé deti sa učia jazyk hlavne počúvaním a imitáciou, preto je u nich veľmi dôležité koľko času strávia ponorení v cudzom jazyku. 

Viete, že podľa jazykových výskumov deti napredujú v angličtine rýchlejšie práve vďaka metóde CLIL ? Dokonca aj ich motivácia k učeniu jazyka je výrazne vyššia.

 

Viete, že The Economist Future Index meria každoročne pripravenosť krajín vo vzdelávaní zručností budúcnosti ? Za rok 2020 sú tieto top 3 krajiny : 1.Fínsko 2.Švédsko 3.Nový Zéland. Slovensko sa nenachádza v rebríčku uvedených 100 krajín.