OBJAVTE príbeh zakladateľky DISCOVERY Academy

Ľuba Fábryová
zo sveta pomáha vzdelávaniu na Slovensku.

„ Mám túžbu, aby deti na Slovensku zažívali radosť z učenia sa jazykov, aktívne objavovali svet a rozvíjali svoje postoje a zručnosti potrebné pre život v globálnej a otvorenej spoločnosti 21.storočia.“

Medzinárodný život ju priviedol k vzdelávaniu detí. Ľuba Fábryová, už viac ako 20 rokov pôsobí v oblasti ľudských zdrojov v medzinárodných firmách v zahraničí aj na Slovensku. Spolu so svojou rodinou žila v 5 krajinách sveta, jej 2 deti hovoria 4 jazykmi, chodili do  6 medzinárodných základných škôl na 3 kontinentoch sveta.

2015 anglický letný tábor, SAFARI camp

V roku 2015 založila jedinečný anglický tábor Safaricamp. SAFARI tábor sú autentické príbehy, inšpirované zážitkami jej detí a rodinným životom v Afrike, blízkom východe a Amerike viac ako 15 rokov. Jej medzinárodný, expat life je život v inej kultúre a dennom kontakte ĺudi z celého sveta. To všetko ju motivuje tvoriť každé leto nový SAFARI program pre deti od 4-12 rokov. Tábor vytvára priestor pre deti komunikovať anglicky prirodzene a spontánne. Deti sú ponorené na tábore do angličtiny ako aj inej kultúry, aby si rozvíjali aj zručnosti kultúrnej inteligencie, potrebné pre život v globálnom a multikultúrnom svete.

2016 anglický predškolský program

V roku 2016 vytvorila nový anglický predškolský program, English Immersion Club, pre deti veku 4-6 ročné, aby sme deti už od veku 4 rokov sa učili angličtinu cez anglickú fonetiku a zábavnu výuku predmetov budúcnosti.

2020 online anglický program pre deti ako reakcia na pandémiu korona

V korona období sa viac ako 47 percent detí učilo angličtinu menej ako pred tým. Pandemická situácia naštartovala spoluprácu  s jazykovým centrom,  the Bridge, výsledkom čoho bolo spustenie  Online kurzu podľa konceptu English Immersion Club, pre deti veku 7-12 rokov. Deti v tomto jazykovom programe úspešne napredovali v angličtine aj počas pandémie.

2021 DISCOVERY Academy, kurzy angličtiny pre deti

Koncept, English Immersion Club, sa v spolupráci s jazykovými expertami, pedagógmi na primárnu výchovu a skúsenými lektormi s dlhoročnou výukou detí pretransformoval do novej podoby  anglickej akademie, inovatívnych anglickych  kurzov pre deti od 4-12 rokov, ktorý deti systematicky a cielene podporí  vo výuke angličtiny cez výuku predmetov už od útleho veku a počas základnej školy. Vďaka tomu sa angličtina  stane ozajstnou komunikačnou zručnosťou detí, aby sa tak mohli v angličtine vzdelávať a budovať svoje ďalšie zručnosti počas celého života.

Osveta, prednášky, workshopy, webináre a vzdelávanie verejnosti na Slovensku

Kvalitné vzdelávanie je tímová spolupráca  dieťa, učiteľ a rodič.Každý z nich má svoje miesto a úlohu. Spôsoby, metody a potreby vzdelávania sa výrazne zmenili od čias, kedy sme my, rodičia navštevovali školu. Ak chceme byť prínosom a podporou na ceste rozvoja svojho dieťaťa, je vhodné sa o tieto témy zaujímať. Luba, realizuje workshopy, webináre pre rodičov, pedagogov, školy a širokú verejnosť na aktuálne témy ako aj trendy vo vzdelávaní, aby tak mohli robiť lepšie rozhodnutia vo vzdelávaní detí na Slovensku. Zrealizovala mnohé workshopy a webináre pre spoločnosti ako IBM, Dell, Lenovo a iné. Venuje sa hlavne týmto témam: 
Jazykové vzdelávanie a bilingválna výchova detí

Zručnosti potrebné pre budúcnosť

 

Luba, miluje Slovensko a je presvedčené, že kvalitné školstvo dokáže krajinu a jej ľudí výrazne posunúť vpred, tak, ako sa to podarilo aj iným štátom. Verí, že každý deň dieťaťa v škole musí byť šťastný a inšpiratívny, aby radosť z učenia a hlad po vedomostiach bol prítomný od malička, a pretrval po celý život. Je spoluzakladateľkou otvorenej HR komunity, openHRforum na Slovensku, ktorá má za cieľ inšpirovať a prepájať HR profesionálov, aby sme na Slovensku vytvárali skvelé podmienky pre talent.

Luba zastupuje Slovensko v medzinárodných komunitách, svoje medzinárodné skúsenosti odovzdáva na Slovensku prostredníctvom inovatívnych anglických vzdelávacích projektov pre deti,  akými sú  Discovery Academy či Safaricamp zamerané na vzdelávanie v angličtine a rozvoj zručností detí pre lepšiu budúcnosť Slovenska.

SPOZNAJTE NÁS

Sme multikultúrny, medzinárodný  tím lektorov, učiteľov, expertov na jazykové a primárne vzdelávanie  zo 4 kontinentov. Prinášame na Slovensko inováciu, kreativitu a skúsenosti v oblasti vzdelávania z viac ako 15 krajín sveta.

Luba Fabryova

zakladateľka Discovery  Academy

Viac ako 20 rokov pôsobí v oblasti ľudských zdrojov v medzinárodných firmách na Slovensku a v zahraničí. 

 Medzinárodný život ju priviedol k vzdelávaniu detí a hlbšiemu spoznaniu medzinárodných vzdelávacích prístupov a kurikúl rôznych krajím sveta. Intenzívne sa venuje  téme jazykového vzdelávania a rozvíjaniu zručnosti pre budúcnosť u dospelých aj detí. Skúsenosti získala v Juhoafrickej republike, kde budovala a učila na škole pre znevýhodnené deti. Ako profesionálny dobrovoľník, pôsobila na projekte otvorenie Leaf Academy v Bratislave, v neziskovej organizácií Leaf. Pracovala tiež pre najväčšiu sieť medzinárodných škôl, GEMS Education. Svoje medzinárodné skúsenosti odovzdáva na Slovensku prostredníctvom občianskeho združenia, ktoré prináša nové inovatívne projekty pre verejnosť a deti, akými sú  DISCOVERY Academy či Safaricamp zamerané na rozvoj učenia angličtiny ako aj zručností pre budúce povolania a udržanie talentu na Slovensku.

Ivana Žingorová

#Učiteľ #Expert výuky anglickej fonetiky

Precízna, kreatívna a srdcom a dušou zanietená pre deti. Vyštudovala pedagogiku a anglický jazyk a literatúru na Pedagogickej fakulte UKF

v Nitre. Niekoľko rokov učila v mnohých firmách a podnikoch ako i jazykových školách v Bratislave.  Angličtinu učí profesionálne viac ako 20 rokov. Má bohaté skúsenosti s výučbou angličtiny dospelých ako aj detí, učila niekoľko rokov ako predmetový učiteľ v medzinárodne certifikovanom programe PYP na Základnej škole Košickej v Bratislave. Je expertom, metodikom pre výuku anglickej fonetiky. Miluje prácu s deťmi. Rada číta a trávi čas so svojou dcérou v kine, divadle, na výletoch po Slovensku alebo len na vlastnej záhrade, kde spoločne trávia čas cez víkendy a počas letných prázdnin.

Ilona Šostroneková

#Učiteľ, #Expert na digitálne technológie
vo výuke, #NL kouč

Energická, vždy vysmiata a pozitívne naladená. Jej ALMA MATER je Pedagogická Fakulta Masarykovy Univerzity v Brne.

Sprevádzať deti, teens aj dospelých na ich dobrodružnej ceste cudzím jazykom sa jej stalo nie len záľubou, ale aj poslaním a životnou profesnou dráhou. Svoje dnes už dvadsaťročné skúsenosti získala výučbou na základnej škole, jazykových školách, spoluprácou na korporátnych kurzoch a viac ako 6 ročnou spoluprácou pre ÚJP AČR.
V súčasnosti žije v Holandsku. Online výučbe sa venuje viac ako desať rokov, miluje využívanie technologií vo vzdelávaní.  Posledných päť rokov objavuje krásy anglického jazyka s deťmi v domácom aj alternatívnom vzdelávaní.

Gabriela Gavrila

#Učiteľ, #Expert na Matematiku

Gabriela is a dedicated mathematics teacher from Romania with over 20 years of teaching experience. She holds a Bachelor

degree in Mathematics and Physics, a Master in Physics, she has presented academic papers in completing mathematical research as part of her PhD. in Mathematics. She has spent the last 12 years teaching mathematics in international schools in Europe and in the Middle East. She developed a deeper understanding for planning and teaching mathematics across different curriculums including IB, Romanian, Hungarian, American, Norwegian, Swedish,
Dutch and British.

Over her many years of teaching she has had impacted the growth of math teaching by creating inquiry-based and critical thinking environment, strives and helping students to achieve their
full potential. She has also had experience in setting up, organizing and running different national and international Mathematics contests, as IMO, Kangaroo or WMTC.

Zita Joyce

#Poradca #Expert na CLIL #školiteľ

Zita is an Inspiring teacher  for her students and for teachers too. She has spent almost 20 years teaching in Slovakia and abroad in UK and Asia. 

As an Advisor for Discovery Academy she brings a wealth of experience from Slovak and international curriculum standards and learning environments.
As Head Of Primary school she was leading the roll out of a new primary school, implementing
new Curriculum design and delivery based on “Content and Language Integrated Learning”, the CLIL approach. From 2016 she is teaching and acting as international curriculum leader for PYP in the international schools in Asia. Before moving to Asia she was responsible for PYP program at  Základna škola Košická in  v Bratislava. She is a passionate Math and Art teacher, designing new innovative content for teachers through world wide teaching platforms.

Jasmin Chew

#Učiteľ #Expert výuky anglickej fonetiky
a Montessory

Jasmine Chew has studied Early Childhood Education in Malaysia under Australian Institution. She has been teaching in several

International kindergartens in Kuala Lumpur, Malaysia since 2003. In 2011 she moved to Bratislava, Slovakia and works as a native speaker teacher since. She is specialized in Montessori and Jolly Phonics method.

Vira Doreen R. Teredaño

#Učiteľ #Expert výuky anglickej fonetiky 

Doreen, is an experienced pre-school and elementary, teaching professional working in international schools. She is  bringing 14 years

hands-on experience in lesson implementation, curriculum revision, and classroom management. She has graduated in 2005 with major in Elementary Education and since then she took numerous training and certifications specializing on teaching English to speakers of other languages. She has an extensive experience teaching online. Her most recent certifications in elementary education include following : 

 •       Numicon for Math  -September 2019
 •       Learning Ladders – September 2019
 •       Talk for Writing – October 2019
 •       Guided Reading – October 2019)
 •       International Primary Curriculum (IPC) – 
        November 2019
 •       Emilio Regina Approach (board display)
        -November 2019
 •       Visible Skill -November 2019
 •       Teaching English to Speakers of Other 
        Languages (TESOL)- September 2020

Miesto pre študenta

#BudúciUčiteľ

 

 

Katka Zamborova

#Učiteľ

Mgr. Katarína Zamborová, PhD. vyštudovala anglický a slovenský jazyk a literatúru na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského

v Bratislave. Učila na americkej medzinárodnej škole QSI, kde učila v intenzívnom anglickom programe medzinárodné detičky vo veku 6 rokov a zároveň bola co-teacher v predmetoch matematika a prírodné vedy. V roku 2012 sa vrátila na školu, aby si urobila doktorát z angličtiny v téme učenie zamerané na žiaka v primárnom vzdelávaní, kde je pomohli jej predošlé pedagogické skúsenosti. Zároveň pracovala na SŠ Novohradská v medzinárodnom programe PYP kde učila angličtinu na prvom stupni. Počas doktorandského štúdia mala možnosť vycestovať na študijno/výskumný pobyt do Ameriky kde taktiež navštevovala základné školy a participovala na výučbe. Napriek tomu, že už piaty rok pôsobí na VŠ, vyučuje aj angličtinu detí, lebo k šťastiu potrebuje usmiate nevinné tváre detičiek, ktoré sa chcú učiť a bádať svet. Zároveň tak deťom odovzdáva  kúsok svojho poslania a svojej životnej misie – učenia angličtiny.

Martina Bierbaum

#Učiteľ

Martina Bierbaum has an Associate Degree from St. Charles Community College in the USA and completed International TEFL certification.

 She’s been living and working abroad for over 20 years in countries as England, Denmark, Africa and last ten years she’s been living in the USA. She has experience as an Assistant English teacher with teenagers in Denmark and she’s actively involved in teaching English in South-East Asia community center. She enjoys teaching English to adults and children. She is passionate traveler, loves yoga, and good cuisine.

Petra Grísniková

#Manažérka kurzov

Pohotová Petra Vám vždy rada zodpovie Vaše otázky, poradí pri výbere kurzu pre Vaše dieťa. 

Miesto pre teba?

Napíš nám na:
discoveryacademyslovakia@gmail.com

Spokojný rodič. Motivovaný zamestnanec. Úspešná firma.

Rodičom partnerských škôl, rodinných centier, ako aj zamestnancom našich firemných partnerov poskytujeme zľavu na všetky vzdelávacie anglické kurzy v ponuke.

Dell

IBM

KYNDRYL

PROFESIA

AMAZON

Lyreco

Generali

DT Pan-Net

PENTA

Johnson Controls

Swiss Re Management AG

Slovak Telekom

Slovenská 
Sporiteľňa

Swan

Ericsson

VUB

Lenovo

Mondelez

TATRABANKA

ČSOB

Dôvera

Skanska 

TOI TOI & DIXI

JFK 

PLUS 40

MC Ráčik

Rodinné pasy

Škola Felix

ZŠ a MŠ Pliešovce

Podporovatelia

Máte záujem o spoluprácu ?

Radi Vám ušijeme ponuku priamo na mieru.

Kontakt : 0903 469 200

discoveryacademyslovakia@gmail.com

Viete, že podľa jazykových výskumov deti napredujú v angličtine rýchlejšie práve vďaka metóde CLIL ? Dokonca aj ich motivácia k učeniu jazyka je výrazne vyššia.

 

Viete, že štúdia MIT z tohto roku ukázala, že najlepším obdobím na učenie sa gramatiky cudzieho jazyka u detí je vek 10 rokov.