Angličtina pre deti a zručnosti pre povolania budúcnosti

V magazíne FORBES som mala rozhovor na tému, čo potrebujú deti pre budúce povolania. Predstavila som jednotlivé zručnosti, ktoré by sa deti mali ideálne naučiť priamo v škole. Vieme však, že súčasná realita na Slovensku je iná, a preto je na pleciach rodičov suplovať nefunkčný vzdelávací systém. Aktivní a zodpovední rodičia,  preto hľadajú alternatívy, aktivity pre deti vo forme krúžkov počas šk.roka či letných táborov, aby deti získali nové skúsenosti a potrebné zručnosti pre budúcnosť, ktoré si nerozvíjajú dostatočne v tradičnom vyučovacom školskom prostredí. Discovery Academy, vznikla preto, aby sme pomohli rodičom a ich deťom dobehnúť zameškané a sústredili ich pozornosť a záujem na rozvíjanie vedomostí ako aj zručností pre budúce povolania. 

V osobných aj online kurzoch angličtiny pre deti, už od veku 4 do 12 rokov v  Discovery Academy sa cielene cez výuku angličtiny sústreďujeme aj na rozvíjanie následovných zručností budúcnosti. 

  • Anglické jazykové a komunikačné zručnosti 
  • Zvedavosť a kritické myslenie 
  • Kreativita a kreatívne riešenie problémov 
  • Otvorenosť k rôznorodosti a kultúrna inteligencia 
  • Digitálne zručnosti 

Rozvoj týchto zručností je cielene zabudovaný v obsahu kurzov angličtiny pre deti, teda čo sa učíme ako aj v spôsobe teda, ako sa deti u nás v Discovery Academy učia. Angličtinu sa deti učia cez výuku 4 predmetov potrebných pre povolania budúcnosti angličtina, matematika, veda a kreatívne tvorba. Naše kurikulum kurzov je inšpirované medzinárodnými štandardmi a vzdelávacím prístupom zo zahraničia. 

Ak máte chuť vyskúšať lekciu zdarma alebo sa poradiť ohľadom vzdelávania a angličtiny Vášho dieťaťa, napíšte nám TU. Radi sa s Vami spojíme. 

Sledujte inšpirácie pre deti a rodičov, ako aj novinky zo sveta vzdelávania a zručností detí pre budúcnosť, ako aj angličtiny pre deti na FB alebo Instagrame. 

Celý FORBES článok si môžete prečítať TU.

Luba Fábryová

Zakladateľka Discovery Academy, Vzdelávame deti pre budúcnosť