OBJAVTE naše kurzy angličtiny pre deti

Akadémiu tvoria 4  kurzy pre rôzne vekové kategorie od 4-12 rokov. Je vhodná pre rôzne jazykové úrovne – od začiatočníkov až po pokročilých. Deti sú rozdelené do kurzov  zohľadňujúc vek aj jazykovú úroveň, prihliadame však aj na ich individuálne potreby a ciele výuky. Kurzy akadémie prebiehajú počas šk. roka od septembra do júna. V lete organizujeme intenzívne anglické tábory, známe pod názvom SAFARIcamp.

V osobných aj ONLINE anglických kurzoch deti komunikujú len anglicky počas celej výuky a zároveň sa vzdelávajú v 4 predmetoch dôležitých pre povolania budúcnosti. Prihlásenie do kurzov je celoročné.

Vek 4-6

Osobný kurz

Vek 6-7

Online kurz

Vek 8-9

Online kurz

Vek 10-12

Online kurz

3 hodiny angličtiny týždenne

Cena 120 Zľavnená cena 114 €
– 12 hodín mesačne, 1x týždenná 3 hodinová výuka 
–  Zľavnená cena aktuálna do 15. 9. 2021
–  Zľavnená cena platná neobmedzene pre partnerov a súrodencov

Kurz Angličtiny Preschoolers

deti 4-6 ročné

V predškolskom veku sa dieťa počas našich kurzov učí angličtinu prirodzene, tak ako sa učilo svoj rodný jazyk. Naučí sa reagovať na jednoduché anglické pokyny a bežné frázy, začne viesť svoje prvé rozhovory pomocou niekoľkých desiatok základných slovíčok. Objavuje písmenké a anglickú fonetiku, vďaka čomu zvládne prečítať aj svoje prvé anglické slovíčka či vety.

Vstúpi však aj do sveta matematiky, kde bude rátať , sčitovať, odčitovať so stonožkou, spozná geometrické tvary a prvé grafy. Nahliadne aj do vedy cez spoznávanie života zvierat, prebáda vesmír a jeho tajomstvá, zistí, ako funguje kolobeh vody v prírode. Ponorení v angličtine, spolu zažijeme experimenty, vytvoríme množstvo kreatívnych vecí, s ktorými sa podelíme o svoje zážitky z angličtiny aj doma.

Termíny kurzov:
Utorky od 14-17 hod. v lokalite Patronka 
– WEstendegate, Bratislava, Dúhová škôlka
Stredy
od 14.00-17.00 hod. v lokalite Ružinov,
Bratislava, Henkel škôlka
Štvrtky od 14.00-17.00 hod.
v lokalite Čierna Voda
-Chorvátsky Grob, Dúhová škôlka

Cena 120 Zľavnená cena 114 €
– 12 hodín mesačne, 2x týždenná 90min. výuka ONLINE.
–  Zľavnená cena aktuálna do 15. 9. 2021
–  Zľavnená cena platná neobmedzene pre partnerov a súrodencov

Kurz Angličtiny ONLINE Starters

deti 6-7 ročné

Deti sa naučia veľa nových slovíčok začnú aktívne používať bežne používané frázy. Reagujú spontánne na mnohé pokyny a začínajú viesť rozhovory. Intenzívne objavujú anglickú fonetiku a sú povzbudené písať a čítať aj svoje prvé anglické slová.

V matematike sa zoznámia s počítaním, sčitovaním a odčitovaním, porovnávaním hodnôt, ale aj geometrickými tvarmi. Pri meraní, vážení a vytváraní grafov však budeme aj experimentovať! Zistíme, čo sa stane s potravinami v plastovom vrecku po 2 dňoch, zasadíme si rastlinku a prebádame aj solárny systém. Ponorení v angličtine, spolu zažijeme experimenty, vytvoríme množstvo kreatívnych vecí, s ktorými sa podelíme o svoje zážitky z angličtiny doma.

Termíny kurzov:
Pondelok a Streda,
od 17.00-18.30 hod.

Cena 120 Zľavnená cena 114 €
– 12 hodín mesačne, 2x týždenná 90min. výuka ONLINE.
–  Zľavnená cena aktuálna do 15. 9. 2021
–  Zľavnená cena platná neobmedzene pre partnerov a súrodencov

 

Kurz Angličtiny ONLINE Movers

 deti 8-9 ročné

Deti spoznajú väčšinu anglických pokynov, hovoria už v rozvitých vetách a sami iniciujú rozhovory. Majú bohatšiu slovnú zásobu, komunikujú spontánne a poznajú bežné frázy, ale aj fonetiku a písmená. Sústreďujeme na obohacovanie slovnej zásoby cez fonetiku, vďaka čomu sa nové anglické slová neučia naspamäť, ale vďaka fonetike ich už počujú, lepšie čítajú a píšu s ľahkosťou.

V matematike sa zoznamujú s anglickou slovnou zásobou a matematickými konceptami pre sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie. Zaujímavé experimenty zažijú pri meraní, vážení a používaní grafov. Pustíme sa aj do matematických slovných úloh. Objavovať v angličtine budeme tajomný vesmír, život zvierat a kolobeh vody v prírode.
Ponorení v angličtine budeme kreatívne tvoriť a tímovo spolupracovať na projektoch, aby sme podporili bezprostrednú komunikáciu v angličtine a akcelerovali jazykový progres detí.

Termíny kurzov:
Utorok a Štvrtok, od 17.00 – 18.30 hod.

Cena 120 Zľavnená cena 114 €
– 12 hodín mesačne, 2x týždenná 90min. výuka ONLINE.
–  Zľavnená cena aktuálna do 15. 9. 2021
–  Zľavnená cena platná neobmedzene pre partnerov a súrodencov

 

Kurz Angličtiny ONLINE Flyers

 deti 10-12 ročné

Deti v tomto kurze už reagujú na všetky anglické pokyny a dokážu viesť aktívne rozhovory. V komunikácii využívajú prítomný, minulý aj budúci čas a osvojenú majú širšiu slovnú zásobu, nielen bežnú. Aktívne dokážu využívať frázy a spontánne komunikujú.

V tomto ročníku sa v matematike zamerajú s anglickou slovnou zásobou a konceptom zlomkov, ich sčítania a odčítania, násobenia a delenia. Budú však spoznávať aj 3D tvary a zisťovať napríklad koľko m3 potrebujú na naplnenie bazéna vodou. Začnú však riešiť aj zložitejšie slovné úlohy. Budeme bádať  sopky, moria a oceány a zisťovať, ako nám v živote pomáhajú roboty. Ponorení v angličtine budeme aj kreatívne tvoriť a tímovo spolupracovať na projektoch, aby sme podporili bezprostrednú komunikáciu v angličtine a akcelerovali jazykový progres detí.

Termíny kurzov:
Utorok a Štvrtok,
od 15.00-16.30 hod.

Ako funguje ONLINE kurz angličtiny?

Naše online kurzy angličtiny sú zábavné, edukačné a interaktívne plné konverzácie s individuálnym prístupom a vyškolenými lektormi na online výuku, ktoré si deti zamilujú.
Deti ponoríme do angličtiny ONLINE intenzívne počas školského roka aj cez prázdniny cez ZOOM platformu. Už deti nemusíte nikam voziť, získate drahocenný čas pre seba a svoju rodinu. Kvalita výuky a bezpečie detí je garantované.

Ako to ONLINE vyzerá?

Vymeňte “screen time” za “learning time” angličtiny

ako-online-vyzera2

Čo potrebuje dieťa na ONLINE výuku?

Na rozvíjanie digitálnych zručností
a pre kvalitnú výuku Online odporúčame:

- Počítač/notebook s aplikáciou ZOOM
- Stabilné internetové pripojenie
- Väčší monitor, slúchatka sú veľkou výhodou
- Nerušená miestnosť pre dieťa
- Pero, zošit alebo papier na poznámky
- Pre tvorivé aktivity:  papier A4, lep, nožnice, pastelky

Viete, že podľa jazykových výskumov deti napredujú v angličtine rýchlejšie práve vďaka metóde CLIL ? Dokonca aj ich motivácia k učeniu jazyka je výrazne vyššia.

 

Viete, že štúdia MIT z tohto roku ukázala, že najlepším obdobím na učenie sa gramatiky cudzieho jazyka u detí je vek 10 rokov.